• Tăng 50% giá trị khi nạp qua ngân hàng.
  • Áp dụng chỉ hơn 2 ngày - hết ngày 15-16/8/2019 sẽ kết thúc.Hãy nhanh tay vì đây sẽ là đợt khuyến mại lớn mà chỉ có trong 2 ngày trong thời gian đua top RESET.