ĐUA TOP ALL

Nội dung sự kiện:

TOP 1 VÀ 2 VÀ 3 CỦA BẢNG XẾP HẠNG ALL

Thời gian diễn ra: Tính Từ 00h ngày 13/8 đến hết 24h ngày 20 /8

Lưu ý : Trong th
ời gian đua TOP Tài Khoản Nhận Thưởng Phải nạp ít nhất 1 lần qua ATM

Giải Thưởng: Đua TOP Reset :

Xếp Hạng
Phần thưởng
TOP 1
W3 +10 1 Dòng ex ( Được chọn Wing)
TOP 2 W3 +0 ( Wing Trắng )
TOP 3 W2 +0 Full ( Được chọn Wing )

Cách nhận giải thưởng:

Sau khi thông báo những nhân vật được giải thì vui lòng liên hệ với BQT để nhận giải thưởng.
Thời gian trao giải dự kiến: Ngày 21/8/2019