Xếp hạng Tên nhân vật Phần Thưởng
TOP 1 LanAnh 01 Lông Vũ Condor
TOP 2
AnnyGiang
01 Mảnh Sừng
TOP 3 BadBoy 05 Sách gọi Kundun

Phần thưởng đã trao ngay sau khi sự kiện kết thúc